به CARHOME خوش آمدید

فیلم های

ویدیوهای بهار برگ

دستگاه اتوماتیک فنر برگ کامبر و سوراخ مرکزی ایجاد می کند

رول دو گوش اتوماتیک

سوراخ مرکز فنر برگ را با دستگاه جدید ایجاد کنید

تجهیزات فنر برگ پارابولیک تمام اتوماتیک برای انواع مختلف تریلر و کامیون

ماشینکاری تمام اتوماتیک سوراخ مرکزی برای فنر برگ

تجهیزات اتوماتیک تخصصی در ساخت فنر برگ سهمی

پردازش شکل انتهای فنر برگ، شیار تقویتی، برآمدگی، برش گوشه، برش لبه، خمش

بازوی رباتیک جایگزین هندلینگ دستی می شود

تست سفتی فنر برگ